Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Thema 4.4: Beheer van gemeentelijk vastgoed

Product 1: Vastgoedbeheer

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betekent dit dat het duurzaam op orde moet zijn; het vormt namelijk een fundament waarop de verdere ontwikkeling van onze stad, wijken en dorpen wordt gestoeld. Een duurzaam fundament betekent dat onzekerheden over voortbestaan en veiligheid van de gebouwen zo veel als mogelijk worden weggenomen. Duurzaam betekent ook dat we bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Gemeentelijk vastgoed

(Gebouwenscan)

Status van de indicator

Voor Legionella zijn afgelopen jaren keurringen uitgevoerd en beheersplannen met maatregelen opgesteld. Elektra wordt periodiek terugkerend gekeurd en de installatie onderhouden. voor Asbest is in 2016 een brede inventarisatie uitgevoerd waarbij maatregelen in 2017 worden uitgevoerd en de acute maatregelen reeds in 2016 zijn uitgevoerd. Voor Brandveiligheid geldt dat 2016 m.n. is gebruikt om een systematiek te bepalen en met een tweetal pilotprojecten deze systematiek te toetsen. Vanaf 2017 e.v. zal de uitvoering plaatsvinden.

 

Product 2: Vastgoedbeheer, sportaccommodaties

Wat wilden we hiervoor doen

De sportaccommodaties vallen onder het product vastgoedaccommodaties.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator