Ontwikkelingen in het financieel perspectief

Bij de Begroting 2017 is het meerjarenperspectief geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een positieve meerjarenbeeld met een solide sluitend perspectief.
Onze omgeving staat echter niet stil en ontwikkelingen gaan snel. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de Omgevingswet. Ook zijn de ontderhandelingen voor een nieuwe CAO gestart met mogelijke financiële effecten. We verwachten de ontwikkelingen op te vangen binnen het huidige meerjarenperspectief. Het is en blijft de uitgangspositie om Breda hiermee degelijk en gezond te noemen.