Kengetallen treasury

ultimo's

ultimo's

ultimo`s

gemiddeld

ultimo's

(Bedragen  * € 1 miljoen.)

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

Jaar 

2013

2014

2015

2016

2016

Omvang begroting 

506

547

586

625

660

Netto schuld quote (netto schuld/begrotingsomvang)

78%

55%

54%

44%

38%

Netto langlopende schuld quote (netto ll. schuld/begr. omvang) 

67%

46%

43%

36%

31%

Solvabiliteit ( Eigen Vermogen / tOTAALVermogen)

17%

18%

19%

18%

19%

Netto rentelast (rentelasten -/- renteopbrengsten)

17,5

16,8

15,3

13,9

14,6

Netto rentelast / begrotingsomvang 

3,50%

3,10%

2,60%

2,20%

2,21%

Gemiddelde rentevoet geldleningen OG t.b.v. gem. financiering

3,70%

3,70%

3,57%

3,60%

3,26%

Geldleningen OG (opgenomen gelden) 

473

442

427

368

377

.. waarvan voor de gemeentelijke financiering

367

354

352

295

305

.. waarvan voor de  woningbouwcorporaties

106

88

75

73

72

Geldleningen UG (uitgeleende gelden)  

134

189

173

170

173

.. waarvan doorgeleend aan de woningbouwcorporaties 

106

88

75

73

77

...waarvan uitgeleend aan overige instellingen 

28

101

98

97

95

Netto langlopende schuld (geldleningen OG – UG)

339

253

254

198

204

Kortlopende schuld (gemiddeld) 

55

48

63

48

50

Rentelasten kortlopende schuld 

0,12

0,13

-0.08

0

-0,22

Rentelasten geldleningen OG  + rente res. & vrz. en vbb.

23,6

21,7

22,3

20,9

21,4

.. waarvan geldleningen OG t.b.v. gemeentelijke  financiering

13,5

13,3

11,9

10,8

10,7

.. waarvan geldleningen OG t.b.v. de woningbouwcorporaties

4,9

3,4

3,3

2,8

2,6

.. over reserves, voorz. en vooruitbetaalde bedragen (vbb) 

5,2

5

7,1

7,3

8,1

Rente opbrengsten geldleningen UG

6

5

7

7

6,6

..van geldleningen UG aan de woningbouwcorporaties

5

4

4

3

2,6

..van geldleningen aan overige instellingen 

1

1

3

4

4

Intern doorbelaste rente (tegen omslagrente)

23

21

18

18

17,5

Gewaarborgde leningen door Breda (met hyp. zekerheid)

13

15

15

15

20

Achtervangpositie Breda bij het WEW

1.221

1.201

1.140

Achtervangpositie Breda bij het WSW 

1.597

1.589

1.522

1.566

1.424

.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door derden

1.491

1.501

1.447

1.491

1347

.. leningen verstrekt aan woningbouwcorp. door Breda

106

88

75

75

77