Breda in cijfers

Veel cijfers over bijvoorbeeld inwoners, woningen, aantallen werklozen en scholen in Breda staan op de website Breda in cijfers (Breda in cijfers)

Voor de Jaarstukken 2016 zijn onderstaande uitgangspunten opgenomen.

Uitgangspunten voor de jaarstukken

2016

Inwoners

Woonruimten

Aantal inwoners (per 31 december)

182.318

Aantal woonruimten (per 31 december)

82.233

Uitkeringsgerechtigden

Gemiddeld aantal

4.851

Financiële informatie

Financiële informatie per inwoner

(Bedragen x € 1.000)

(Bedragen per inwoner € 1)

Totaal lasten

€ 636.429

€ 3.491

Totaal reserves (per 31 december)

€ 101.050

€ 554

Totaal voorzieningen (per 31 december)

€ 61.235

€ 336

Schuld (per 31 december)

€ 460.871

€ 2.528