Klachten

Klachtenoverzicht

2016

2015

Totaal aantal klachten

516

407

Waarvan:

Bejegeningsklachten

89

114

Overige klachten

427

293

Afhandeling bejegening

89

114

1. Gegrond

22

21

2. Deels gegrond

15

12

3. Ingetrokken

2

10

4. Ongegrond

31

49

5. Neutraal

19

22

Afhandeling overige klachten

427

293

1. Gegrond

105

96

2. Deels gegrond

47

35

3. Ingetrokken

11

13

4. Ongegrond

49

87

5. Neutraal

215

62

Toelichting op overige klachten:

Hier worden diverse soort klachten geregistreerd. Zoals onder andere klachten over beleid, procedures, bereikbaarheid, fouten en wacht-/behandeltijden. 

Tevens worden hier de klachten geregistreerd die tijdens de behandeling geen klacht blijken maar een vraag, een verzoek of een melding. En soms dient een klant een klacht in maar dan blijkt het een bezwaarschift te zijn. Ook komt het voor dat de klacht een andere overheidsinstantie betreft en wordt de klacht doorgestuurd.