Grote woonprojecten in de stad

Thema 3.3: Grote woonprojecten in de stad

Product 1: Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren vastgestelde grondexploitaties met woningbouw. In 2016 start bouwrijp maken en gronduitgifte van Eikberg en Heilaarpark. Snelle uitgifte gronden in lopende projecten Teteringen en andere gebieden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Aantal woningen waarvoor grond is uitgegeven

(Uitgave grond voor X woningen)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Uitgave grond voor X woningen

187

In 2016 zijn voor 106 woningen gronden uitgegeven.

In Teteringen zijn voor ruim 100 woningen overeenkomsten gesloten, die niet meer in 2016 maar begin 2017 worden geleverd.  Dit verklaart het achterblijven van de realisatie bij de begrote uitgifte in 2016.

In 2016 zijn de kavels in Eikberg, Meulenspie, Heilaarpark (Adriaan Klaassen Landgoed), Roosberg en Nieuw Wolfslaar in verkoop gegaan. De interesse voor deze kavels was groot en van deze kavels resteert per eind 2016 nog 1 kavel in Nieuw Wolfslaar. Daarmee zijn op een enkele (grotere) kavel na, alle kavel voor woningbouw uitgegeven. In de lopende grondexploitaties worden alleen nog in Eikberg kavels voor particulier opdrachtgeverschap in verkoop gebracht.  

 

 

 

 

Realisatie Teteringen

(Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015-2023 )

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015-2023

100

17

In Teteringen zijn voor de 100 woningen overeenkomsten gesloten waarvan de overdracht voor een groot deel begin 2017 plaatsvindt. Voor de deelgebieden betreft dit:

 

Waterdonken

In 2016 was voorzien dat OntwikkelingCombinatie Waterdonken 21 woningen zou realiseren in project 21Wijds. 21Wijds is uitverkocht, de gronden zijn begin 2017 geleverd en de bouw is gestart.  Daarnaast werd verwacht dat 25 woningen op de voormalige Bouwfondsplot, nu van Slokker, ofwel project Waterweijde, in 2016 geleverd zouden worden. Waterweijde zal ook in 2017 worden gerealiseerd.

 

Bouverijen

Bouverijen betreft deelplan 2, waarvan alleen het CPO met 9 kavels is getransporteerd in 2016. NBU ontwikkelt 44 woningen in het middeldure huursegment. Omdat deze worden gebouwd in het middeldure huursegment moet NBU een overeenkomst sluiten met een belegger. Het maken van deze afspraken duurt langer dan verwacht, dat is de reden dat nog geen omgevingsvergunning is ingediend en de kavels waarschijnlijk pas in het 2e kwartaal van 2017 worden afgenomen.

 

Haenen-Zuid

Haenen zuid betreft de 4 woningen aan het Zuringveld en de 12 woningen aan de Langelaar van projectontwikklaar Van Wanrooij. Deze worden medio februari gepasseerd.  De reden dat dit net niet in 2016 is gepasseerd heeft te maken met de omgevingsvergunning welke pas in januari 2016 is verleend.