Grote projecten in de stad

Thema 2.2: Grote projecten in de stad

Product 1: Via Breda

Wat wilden we hiervoor doen

De OV-Terminal en de ruimte er omheen inrichten. Van het Stationskwartier maken we een hoogwaardig gebied voor wonen en werken op topniveau. Gebied ontwikkelen van Drie Hoefijzers Noord. Strategie en stappenplan voor het Havenkwartier vaststellen. Veranderen van delen van het Havenkwartier en vervolg van het experiment Via Breda Broeit.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De opening van de OV-Terminal (twee maanden eerder dan gepland) op 8 september was een majeure mijlpaal in de realisatie van de programmadoelen. Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor de Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks, het vastgestelde bestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord en realisatie van de buitenruimte zijn daarnaast bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden. Met de start van de treinbediening via het HSL-spoor naar België straks zijn de randvoorwaarden compleet.

 

Het behaalde tempo betekent ook dat de inspanningen verschuiven van voornamelijk door overheid geïnitieerde activiteiten naar inspanningen die vooral samen met marktpartijen, partners uit het veld en de stad en dorpen tot stand gaan komen. Het binden en verbinden van deze partijen aan de doelen vraagt om nieuwe inzet en perspectief op de ontwikkeling van Via Breda en de gemeente. Heel concreet worden nieuwe contouren zichtbaar in de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier waarvoor gestart is met een visieontwikkeling. Of de daar inmiddels gevestigde cultuurinitiatieven kunnen doorgroeien naar een hoger niveau is een vraag die nu te beantwoorden is. Het gehele Havenkwartier lijkt in een versnelling te komen op basis van bewegingen in de markt. Dit leidt tot een snellere investeringsbehoefte dan eerder voorzien. Daarnaast wordt duidelijk dat de verdere gebiedsontwikkeling gebaat is bij duidelijkheid over verbeteringen in de verkeersstructuur ten noordwesten van de binnenstad zoals deze nu in het kader van de Markoevers studie wordt verkend.

 

Het blijvend op de kaart zetten van Via Breda als onderdeel van “het verhaal van Breda” is wezenlijk in de verdere ontwikkeling van Via Breda. Daarnaast is de opening van de treinverbinding met België van belang om het internationaal perspectief op de kaart te zetten. Hier moeten de laatste hobbels snel weggenomen worden.

 

De verandering van een door de overheid geïnitieerde operatie naar een door markt geadopteerde opgave vergt nieuwe inspanningen en een doordachte marktbenadering die niet alleen in het perspectief van Via Breda maar juist vanuit de kwaliteiten van de stad en dorpen als geheel is op te pakken. De markt is hierin breed te benaderen. Het gaat daarbij zowel om vastgoedpartners als om partijen uit het culturele veld die door kunnen groeien. Bereikbaar, bourgondisch, internationaal, dynamisch zijn hierin de kernbegrippen voor Via Breda.

 

Een aantal basisdoelen is gerealiseerd. In financiële zin nemen risico’s substantieel af en zet ook de ontwikkeling van de businesscase de stabiele positieve trend door. Voor het Havenkwartier komen echter nieuwe (ook financiële) keuzes aan de orde voor de inzet van middelen voor de komende periode. Daarnaast is aan de orde een goede overdracht aan beheer vorm te geven en de ontwikkeling van de Spoorbuurt onder de loep te nemen.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

OV-terminal

(Voortgang realisatie OV-terminal en buitenruimte)

Status van de indicator

Op schema

De opening van de OV-Terminal (twee maanden eerder dan gepland) op 8 september was een majeure mijlpaal in de realisatie van de programmadoelen. Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor de Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks, het vastgestelde bestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord en de realisatie van de buitenruimte zijn daarnaast bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden. Daarnaast is aan de orde een goede overdracht aan beheer vorm te geven en de ontwikkeling van de Spoorbuurt onder de loep te nemen.

 

 

Stationskwartier

(Voortgang realisatie Stationskwartier)

Status van de indicator

Op schema

Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks en de realisatie van de buitenruimte zijn bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden.

Drie Hoefijzers Noord

(Verder met uitvoering van Drie Hoefijzers Noord)

Status van de indicator

Op schema

Het bestemmingsplan 3 Hoefijzers Noord is in 2016 vastgesteld.

Havenkwartier

(Vervolg uitvoering Havenkwartier en Via Breda Broeit)

Status van de indicator

Op schema

In 2016 zijn de nieuwe contouren zichtbaar in de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier zichtbaar geworden. Hiervoor is gestart met een visieontwikkeling. Of de daar inmiddels gevestigde cultuurinitiatieven kunnen doorgroeien naar een hoger niveau is een vraag die nu beantwoord kan worden. Het gehele Havenkwartier lijkt in een versnelling te komen op basis van bewegingen in de markt. Dit leidt tot een snellere investeringsbehoefte dan eerder voorzien. Daarnaast wordt duidelijk dat de verdere gebiedsontwikkeling gebaat is bij duidelijkheid over verbeteringen in de verkeersstructuur ten noordwesten van de binnenstad zoals deze nu in het kader van de Markoevers studie wordt verkend.