Een toekomst bestendige organisatie

Thema 5.1: Een toekomstbestendige organisatie

Product 1: Servicebedrijf

Wat wilden we hiervoor doen

Het Servicebedrijf verzorgt naast interne dienstverlening (automatisering, financiën, juridische zaken en personeel) aan externe partners, bijvoorbeeld MOTI en Nieuwe Veste, ook service aan externe, aan de gemeente gelieerde partners.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Servicebedrijf en overige onderdelen organisatie

(Voortgang ontwikkelingen bedrijfsvoering)

Status van de indicator

Product 2: Bedrijfsvoering Dienstverlening

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Bedrijfsvoering Ontwikkeling

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 4: Bedrijfsvoering Beheer

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 5: Bedrijfsvoering Overige (extern)

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen heeft plaatsgevonden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator