Opgroeien

Thema 1.1: Opgroeien

Product 1: Jeugdhulp

Wat wilden we hiervoor doen

Veranderingen in de jeugdzorg doorvoeren, samen met ouders, kinderen en professionals. Ouders en kinderen dichtbij huis met de juiste zorg ondersteunen, waar nodig met specialistische zorg. - Generalistische hulpverlening door het CJG (vrij toegankelijke hulpverlening). - Preventieve hulpverlening en niet vrij toegankelijke hulpverlening door het CJG. Wijken en woonomgeving verbeteren zodat jeugd er veilig kan spelen en opgroeien. Een actieve en gezonde levensstijl voor jeugd stimuleren door onder andere meer bewegen en gezond eten. Zorgen dat jeugd optimaal toegang heeft tot sport en cultuur.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De genoemde activiteiten zijn uitgevoerd en zijn terug te vinden in de jeugdmagazines uit 2016 en 2017, welke ter informatie zijn verzonden aan de gemeenteraad.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Cliënten Jeugdhulp

(Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt)

Status van de indicator

Op schema

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt

150

2.490

Het aantal cliënten dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp heeft ontvangen in de eerste helft van 2015 bedroeg  2.715. Dit is 8,9% van alle jongeren tot 18 jaar. In de eerste helft van 2016 hebben 2.490  jeugdigen jeugdhulp ontvangen, dat is 6,4% van alle jeugdigen in Breda.

Transformatie Monitor Jeugd

(Uitvoeren regionale Transformatie Monitor Jeugd)

Status van de indicator

Gereed

De Regionale Transformatiemonitor Jeugd is in februari 2017 opgeleverd. Tevens vindt er een populatieonderzoek gecombineerd met een cliënt ervaringsonderzoek plaats. De resultaten hiervan worden medio juli 2017 opgeleverd.

Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg

(Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard

2.490

In de jeugdhulp onderscheiden we ambulante hulpverlening en verblijfszorg.

 

Totaal:

In 2015 hebben in de eerste helft van het jaar in totaal 2.715 jeugdigen 1 of meer vormen van jeugdhulp ontvangen. In de tweede helft van 2015 was dit 3.055 jeugdigen en in de eerste helft van 2016 2.490 jeugdigen.

 

Ambulant:

In de Jeugdhulp zonder verblijf waren dat in de eerste helft van 2015 in totaal 2.845 trajecten, 3.355 trajecten in de tweede helft van 2015 en 2.690 trajecten in de eerste helft van 2016.

 

Verblijfszorg:

In de verblijfszorg waren dit respectievelijk 405 trajecten in de eerste helft van 2015, in de tweede helft 2015 410 trajecten en 335 trajecten in de eerste helft van 2016.