Inleiding paragrafen

Lokale lastendruk

Risicobeheersing en weerstandsvermogen

Grondbeleid

Kapitaalgoederen

Verbonden partijen

Financiering

Bedrijfsvoering

Rechtmatigheid